ท่อตันเชียงใหม่ เรียกใช้...

ร้านหายตัน เซอร์วิส (HAYTAN SERVICE)

51 ซอยราชเชียงแสน 2 ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. & แฟกซ์ : 053-206089
มือถือ 090-751 8519 และ 090-751 8520
E-mail : haytan@hotmail.co.th

ฟอร์มติดต่อสอบถาม